logo

Zielona Strefa Przedsiębiorczości Biznes Park Zawiła

.: Aktualności:
Aktualności

Dodano: Grudzień 2014
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła w likwidacji zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 30 grudnia 2014 roku o godzinie 14:00. W przypadku braku quorum zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później czyli o godzinie 15:00 zgodnie z §20 Statutu Stowarzyszenia o czym zawiadamia Zgromadzenie.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zawiłej 61 z następującym porządkiem obrad:

I. Część organizacyjna

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nazdzwyczajnego Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

II. Część sprawozdawczo-programowa

4. Sprawozdanie finansowe.

III. Głosowanie

5. Głosowanie nad uchwałami:

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.
- Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia.

6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie.

Aktualności

Dodano: Maj 2013
Obniżenie składek członkowskich

Na pierwszym zgromadzeniu po Walnym Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o obniżeniu składek członkowskich dla:
- członków wspierających z 60 zł miesięcznie na 30 zł miesięcznie z dniem 1.06.2013r.
- członków zwyczajnych z 10 zł miesięcznie na 5 zł miesięcznie z dniem 1.06.2013r.

Aktualności

Dodano: Maj 2013
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 21 maja 2013r. na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

W tajnym głosowaniu został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna w składzie:

Zarząd:
Janusz Kotynia - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
Jan Dworzański - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Piotr Suchoń - Sekretarz
Grażyna Łojek - Skarbnik
Jacek Federowicz - Członek Zarządu Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna:
Jarosław Olipra - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rafał Kękuś - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Leszek Górski - Członek Komisji Rewizyjnej

Aktualności

Dodano: Kwiecień 2013
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 21 maja 2013 roku (wtorek) o godzinie 14-tej.
W przypadku braku quorum zwołujemy Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później, czyli o godzinie 15-tej zgodnie z §20 Statutu Stowarzyszenia, o czym zawiadamia Zgromadzenie.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zawiłej 61 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej
 3. Przedstawienie przez Członków Zarządu informacji o podjętych przez Stowarzyszenie działań w roku 2012/2013.
 4. Sprawozdanie finansowe.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Głosowanie nad uchwałami:
  • O udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Zarządu
  • O przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
 7. Wybór nowego Zarządu
 8. Wybór Komisji Rewizyjnej
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie.
Aktualności

Dodano: Wrzesień 2011
Pozwolenia na budowę

Informujemy, że zostały udzielone decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielone pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach firmy Alstar, na odcinku drogi dojazdowej od ul. Zawiłej do firmy Liberta, oraz na drodze prowadzącej od ul. Skośnej do firmy Intercera.


Aktualności

Dodano: Luty 2011
Zmniejszenie składek członkowskich

W dniu 8.12.2010 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie zmniejszenia składek członkowskich dla:

1) członków wspierających z 100 zł miesięcznie na 60 zł miesięcznie
począwszy od 1.01.2011r.
2) członków zwyczajnych z 30 zł miesięcznie na 10 zł miesięcznie
począwszy od 1.01.2011r.


Aktualności

Dodano: Maj 2010
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 25 maja 2010r. Walne Zebranie Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia, zatwierdziło sprawozdanie Zarządu za okres od 1.05.2009 do 30.04.2010, oraz zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołało Zarząd w składzie:

Janusz Kotynia Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
Jan Dworzański Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Piotr Suchoń Sekretarz
Grażyna Łojek Skarbnik
Leszek Górski Członek Zarządu Stowarzyszenia

Skład Komisji Rewizyjnej:

Jarosław Olipra Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rafał Kękuś Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Jacek Federowicz Członek Komisji Rewizyjnej


Aktualności

Dodano: Maj 2010
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 25 maja 2010 roku o godzinie 14-tej.
W przypadku braku quorum zwołujemy Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później, czyli o godzinie 15-tej zgodnie z §20 Statutu Stowarzyszenia, o czym zawiadamia Zgromadzenie

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zawiłej 61 z następującym porządkiem obrad:

1. Informacja na temat współpracy ze Społecznym Komitetem Budowy Kanalizacji Sanitarnej.
2. Otwarcie walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
5. Przedstawienie przez Członków Zarządu szczegółowej informacji o podjętych przez Stowarzyszenie działań w roku 2009/2010.
6. Sprawozdanie finansowe.
7. Głosowanie nad uchwałami:
- O udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
- Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Zarządu
- O przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
8. Wybór nowego Zarządu
9. Wybór Komisji Rewizyjnej
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie.

Członków Zarządu uprasza się o przygotowanie sprawozdania z dotychczasowej działalności w Stowarzyszeniu.


Aktualności

Dodano: Styczeń 2010
Spotkanie z Wojewodą Małopolskim

Janusz Kotynia i Jan Dworzański przedstawili Stanisławowi Kracikowi - Wojewodzie Malopolskiemu cele i plany działania Stowarzyszenia na obszarze Biznes Parku Zawiła.


Aktualności

Dodano: Listopad 2009
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kobierzyn-Zalesie"

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie nie uwzględnił zażalenia Gminy Miejskiej
i uchylił w całości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kobierzyn-Zalesie". Zatem od ulicy Zawiłej na północ nie mamy planu.


Aktualności

Dodano: Pazdziernik 2009
Przepompownia ścieków

MPWiK buduje przepompownię ścieków przy skrzyżowaniu Zawiła/Skośńa.


Aktualności

Dodano: Lipiec 2009
Kanalizacja sanitarna w ulicy Zawiłej

Informujemy, iż jest projektowana kanalizacja sanitarna w ulicy Zawiłej, na odcinku od ul. Skośnej do ul. Kobierzyńskiej wraz z poprzecznymi sięgaczami od kolektora głównego w Zawiłej. Zachęcamy do zapisywania się:
Do pobrania:
- Deklaracja (kanalizacja)
- Deklaracja (Woda)
Deklaracje należy składać w sekretariacie firmy Alstar przy ulicy Zawiej 61.


Aktualności

Dodano: Czerwiec 2009
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny Południe"

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
"Kliny Południe". Tak więc od ulicy Zawiłej na południe mamy miejscowy plan zagospodarowania.


Aktualności

Dodano dn. 22.03.2009 r.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 27 kwietnia 2009 roku o godzinie 14:30.
W przypadku braku quorum zwołujemy Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę pózniej czyli o godzinie 15:30 zgodnie z §20 Statutu Stowarzyszenia o czym zawiadamia Zgromadzenie.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zawiłej 61 z następującym porządkiem obrad:

I. Część organizacyjna
1.Otwarcie walnego Zebrania Członków.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

II. Część sprawozdawczo-programowa
4.Sprawozdanie finansowe.
5.Przedstawienie przez Członków Zarządu szczegółowej informacji o podjętych przez Stowarzyszenie działań w roku 2008/2009 oraz przedstawienie planów na najbliższy rok.
6.Sprawozdania Komisji Rewizyjnej

III.
7.Głosowanie nad uchwałami:
- Odwołanie p. Krzysztofa Kapusta z funkcji wiceprezesa z dniem 27.04.2009
- Wybór wiceprezesa
- O udzielenie absolutorium Zarządowi
- Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Zarządu
- Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- O przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie.

Członków Zarządu uprasza się o przygotowanie sprawozdania z dotychczasowej działalności w Stowarzyszeniu.koniec opisu

Copyright Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła