logo

Zielona Strefa Przedsiębiorczości Biznes Park Zawiła

.: BIZNES PARK:

Przedsiębiorcy z obszaru BIZNES PARK ZAWIŁA założyli w 2004 roku Stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości "Business Park Zawiła".

Stowarzyszenie z dniem 1.01.2015 roku zakończyło działalność.
Głównym powodem likwidacji jest absolutny brak poparcia wszelkich inicjatyw Stowarzyszenia przez Prezydenta Miasta i Urząd Miasta Krakowa.

Celem Stowarzyszenia były promocja i rozwój obszaru Biznes Park Zawiła, tak aby stał się atrakcyjnym terenem pod inwestycje i miejscem pracy dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Krakowa i okolic.

Szczegółowy zakres działania Stowarzyszenia określał STATUT.

OSTATNI ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Janusz Kotynia - Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Jan Dworzański - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Piotr Suchoń - Sekretarz
Grażyna Łojek - Skarbnik
Jacek Federowicz - Członek Zarządu Stowarzyszenia

OSTATNIA KOMISJA REWIZYJNA:

Jarosław Olipra - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rafał Kękuś - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Leszek Górski - Członek Komisji Rewizyjnej


koniec opisu

Copyright Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła